Termeni și Condiții

S.C. SEMA PARC SA denumită în continuare “SEMA”, societate organizată în baza legii romane, cu sediul social in Splaiul Independentei nr. 319, Sector 6, Bucuresti inregistratã la Oficiul Registrului Comertului al Municipiului Bucuresti sub numarul J40/5123/19.06.2002, CIF nr.14703086, atribut fiscal RO, având contul RO 95 BREL 0002 0005 5523 0100 deschis la Libra Internet Bank S.A. – Suc. Iuliu Maniu.

1. Generalități

Termenii și Condițiile sunt valabile exclusiv pentru utilizatori, adică acele persoane fizice care utilizează serviciile noastre fără ca acest lucru să poată fi atribuit activității lor comerciale sau profesionale.

Utilizarea oricărui serviciu sau produs SEMA este voluntară și prin utilizarea lor sunteți de acord cu Termenii și Condițiile din prezentul document.

SEMA oferă utilizatorului în conformitate cu termenii și condițiile prezentului acord, următoarele tipuri de servicii:

a) Servicii de plată - servicii de acces la sistemele de plăți și de facilitare a plății parcării limitat la, instrumente de plată electronică la distanță, carduri bancare de debit/credit, transfer bancar sau plată ramburs, plată prin intermediul telefonului mobil; vouchere parcare preplătite și plata amenzilor și a taxelor penalizatoare;

b) Servicii de orientare – identificare a companiilor chiriase in parc si a locurilor de parcare disponibile

c) Servicii de evidentiere a plăților în numele și pe seama utilizatorului;

2. Acceptare Termeni si Conditii

Prin acceptarea termenilor și condiţiilor de utilizare a serviciilor SEMA intermediul aplicaţiei Sema Parking, utilizatorul declară că are vârsta legală pentru a încheia și executa prezentul contract, a luat la cunoştinţă conţinutul acestui document, îl înţelege şi îl acceptă pe deplin.

De asemenea, prin acceptarea acestor termene și condiții sunteți de acord să ne numiți mandatari pentru a plătii în numele dumneavoastră parcarea cu ajutorul telefonului mobil și printr-un procesator de plati.

3. Modificări ale prezentului document

SEMA poate modifica prezentul document pentru a transpune cerințele legilor în vigoare fără anunțarea prealabilă.

4. Acord de licenţă pentru utilizatorul final

IMPORTANT: citiţi cu atenţie termenii şi condiţiile produsului stabilite mai jos înainte de descărcare, instalare, copiere sau utilizare. PRIN DESCĂRCAREA, INSTALAREA, COPIEREA SAU UTILIZAREA APLICATIEI SEMA PARKING VĂ EXPRIMAŢI ACORDUL PRIVIND TERMENII ŞI CONDIŢIILE DE UTILIZARE A ACESTEIA.

Conform termenilor acestui Acord de licenţă pentru utilizatorul final al Aplicatiei Sema Parking (numit mai departe „Acord”) încheiat de şi între SEMA PARC SA, societate cu sediul cu sediul in Bucuresti, Splaiul Independentei nr.319, sectorul 6, telefon 021-316.91.78, fax 021-316.91.77, office@semaparc.ro, inregistratã la Oficiul Registrului Comertului al Municipiului Bucuresti sub nr. J40/5123/19.06.2002, CIF nr.14703086, atribut fiscal RO (numită mai departe „SEMA ” sau „Furnizor”) şi dvs., o persoană fizică sau entitate legală (numită mai departe „Dvs.” sau „Utilizator final”), aveţi dreptul de a utiliza Aplicatia Sema Parking.

ACESTA ESTE UN ACORD PRIVIND DREPTURILE UTILIZATORULUI FINAL, NU ESTE UN ACORD DE VÂNZARE. Furnizorul deţine în continuare copia Software-ului şi suportul fizic inclus în pachetul de vânzare şi orice altă copie pe care Utilizatorul final are dreptul să o facă în conformitate cu acest Acord.

Făcând clic pe opţiunea „Sunt de acord” la instalarea, descărcarea, copierea sau utilizarea Aplicatiei, sunteţi de acord cu termenii şi condiţiile acestui Acord. Dacă nu sunteţi de acord cu toţi termenii şi toate condiţiile din Acord, faceţi clic imediat pe opţiunea „Închidere”, revocaţi instalarea sau descărcarea ori distrugeţi sau returnaţi Aplicatia, suportul de instalare, documentaţia însoţitoare şi bonul de vânzare către Furnizor.

Drepturi de autor. Aplicatia şi toate drepturile, fără limitare şi incluzând drepturile de deţinere şi drepturile de proprietate intelectuală sunt deţinute de Furnizor şi/sau licenţiatorii săi. Acestea sunt protejate prin prevederile tratatelor internaţionale şi prin toate celelalte legi naţionale în vigoare în ţara în care este utilizata Aplicatia. Structura, organizarea şi codul Aplicatiei se constituie în secrete comerciale şi informaţii confidenţiale ale Furnizorului şi/sau ale licenţiatorilor săi.

Prin utilizarea Aplicatiei, declarati ca nu veti face si nu veti permite alte persoane sa: (i) copieze, licentieze, utilizeze in vreun fel, sa distribuie, transfere, modifice, adapteze , traduca, dezvolte derivatii, compileze, sa utilizeze tehnicide inginerie inversata, dezasambleze sau sa incerce in vreun alt fel sa obtina codul sursa al Aplicatiei sau a continutului care poate fi prezentat si accesat prin intermediul Aplicatiei pentru orice scop, cu exceptia cazului in care este permis in mod expres acest lucru; (ii) ia orice masuri pentru a ocoli sau infrange sistemele de siguranta sau regulile de folosire a continutului prevazute , dezvoltate sau executate de orice functionalitate (incluszand dar fara a se limita la drepturi de proprietateasupra continutului digital) cuprinse in Aplicatie si/sau (iii) sa foloseasca Aplicatia pentru a accesa, copia, transfera codifica sau retransmite continutul prin incalcarea oricarei legi sau drept al unei terte parti. Dacă refaceţi prin inginerie sau compilare inversă codul sursă al Aplicatiei, îl dezasamblaţi sau încercaţi prin orice alt mod să îl descoperiţi, încălcând prevederile acestui Acord, sunteţi de acord prin prezentul Acord că orice informaţie astfel obţinută va fi transferată în întregime Furnizorului şi va fi considerată automat şi irevocabil deţinută de Furnizor, din momentul obţinerii informaţiilor respective; aceasta nu va afecta drepturile Furnizorului referitoare la încălcarea Acordului.

Rezervarea drepturilor. Prin acest Acord, Furnizorul îşi rezervă toate drepturile asupra Aplicatiei, cu excepţia drepturilor acordate Dvs. în mod explicit prin termenii acestui Acord, în calitate de Utilizator final al Aplicatiei.

Intrarea în vigoare şi încetarea Acordului. Acest Acord intră în vigoare de la data la care Dvs. sunteţi de acord cu termenii acestui Acord. Puteţi înceta oricând acest Acord prin dezinstalarea definitive a Aplicatiei

DECLARAŢIILE UTILIZATORUL FINAL. ÎN CALITATE DE UTILIZATOR FINAL, AŢI LUAT LA CUNŞTINŢĂ CĂ APLICATIA SE FURNIZEAZĂ „CA ATARE”, FĂRĂ NICIUN FEL DE GARANŢIE, EXPLICITĂ SAU IMPLICITĂ, ȘI ÎN LIMITELE PERMISE DE LEGISLAŢIA ÎN VIGOARE.

Lipsa altor obligaţii. Acest Acord nu creează alte obligaţii din partea Furnizorului şi a licenţiatorilor săi în afara celor specificate aici.

LIMITAREA RĂSPUNDERII. ÎN LIMITA MAXIMĂ PERMISĂ PRIN LEGILE ÎN VIGOARE, FURNIZORUL, ANGAJAŢII SAU LICENŢIATORII SĂI NU VOR FI CONSIDERAŢI ÎN NICIUN CAZ RĂSPUNZĂTORI PENTRU NICIUN FEL DE PIERDERE DE PROFIT, VENITURI, VÂNZĂRI ORI DATE SAU PENTRU COSTURI DE PROCURARE DE BUNURI SAU SERVICII DE SCHIMB, DAUNE ADUSE PROPRIETĂŢII, RĂNIRI, ÎNTRERUPEREA ACTIVITĂŢII, PIERDEREA DE INFORMAŢII DE AFACERI SAU PENTRU ORICE DAUNĂ SPECIALĂ, DIRECTĂ, INDIRECTĂ, ACCIDENTALĂ, ECONOMICĂ, ASIGURATĂ, PENALĂ, SPECIALĂ SAU ULTERIOARĂ CAUZATĂ PRIN ORICE MIJLOACE, INDIFERENT DACĂ A REZULTAT DINTR-UN CONTRACT, DIN PROASTĂ ADMINISTRARE VOITĂ, DIN NEGLIJENŢĂ SAU DIN ALTĂ FAPTĂ CE ATRAGE DUPĂ SINE ASUMAREA RESPONSABILITĂŢII, APĂRUTĂ DATORITĂ UTILIZĂRII SAU IMPOSIBILITĂŢII DE A UTILIZA APLICATIA, CHIAR ŞI ÎN CAZUL ÎN CARE FURNIZORUL SAU LICENŢIATORII SĂI AU FOST NOTIFICAŢI DESPRE POSIBILITATEA UNEI ASTFEL DE DAUNE.

Prevederi generale. Dacă o prevedere din acest Acord nu este valabilă sau aplicabilă, acest lucru nu va afecta valabilitatea altor prevederi din Acord, care va rămâne valabil şi în vigoare conform condiţiilor stipulate aici. Acest Acord se poate modifica numai în formă scrisă, semnată de un reprezentat autorizat al Furnizorului sau de o persoană autorizată în mod explicit pentru a acţiona în acest sens Acesta este Acordul în întregime încheiat între Furnizor şi Dvs. cu privire la Aplicatie şi înlocuieşte orice reprezentare, discuţie, întreprindere, comunicare sau anunţ anterior cu privire la Aplicatie.

5. Informații personale

Sunteți de acord ca furnizarea serviciilor sau produselor va începe imediat după îndeplinirea tuturor formalităților de înregistrare cerute.

Prin accesarea contului și utilizarea pin-ului sunteți responsabil pentru toate acțiunile care decurg din folosirea acestora. S.C. SEMA PARC SA. nu este responsabilă pentru erorile survenite în urma neglijentei utilizatorului privind securitatea și confidențialitatea contului și pin-ului.

Vă puteți revoca apartenența la sistemul Sema Parking în orice moment, prin postă sau e-mail. Revocarea se va adresa în scris prin postă către (adresa pe care putem fi citați): Splaiul Independentei nr. 319, Sector 6, Bucuresti; sau prin e-mail la adresa office@semaparc.ro.

În cazul unei revocări efective, nu veți mai putea beneficia de avantajele oferite și descrise mai jos.

6. Utilizarea serviciului accesat prin intermediul aplicației

Pentru accesarea Serviciului SEMA, trebuie să descarcați aplicaţia Sema Parking pe smartphone. Pentru accesarea serviciilor de identificare companii si parcari nu este nevoie de nicio autentificare suplimentara. Pentru accesarea serviciilor de plata parcare trebuie sa inregistrati cel putin un card bancar in aplicatie. Recomandam protectia cardului prin utilizarea unui PIN. Aplicatia nu tine minte detaliile de plata, utilizand un procesator de plati. Cardurile se vor inregistra la acest procesator de plati.

Sema Parking te ajută să plătești rapid online taxa de tranzitare sau de parcare în cadrul Sema Parc. Aplicația poate fi descarcată din Google Play și App Store. Trebuie doar să urmezi pașii de inregistrare a datelor cardului tău și să plătești contravaloarea tichetului tău și poți ajunge rapid la destinația dorită. Sema Parking îți oferă în plus facilitatea de a repera ușor companiile din cadrul Sema Parc, cu un sistem eficient de navigație.

În cazul efectuării plăţii cu succes, utilizatorul va primi o notificare cu timpul rămas al parcării sau ora şi minutul la care va expira parcarea. In cazul in care termenul ramas este depasit (similar cu platile facute la automatele fizice) nu se va ridica bariera si utilizatorul va avea posibilitatea de a plati tichetul tot prin aplicatie.

7. Dezinstalarea aplicaţiei

Puteți proceda la dezinstalarea aplicaţiei în orice moment prin accesarea opţiunii „Dezinstalare”. Dezinstalarea aplicaţiei în perioada de valabilitate a parcării nu vă dă dreptul la restituirea tarifului deja plătit.

8. Costul serviciilor

Prețul poate fi modificat de către SEMA, în orice moment, fără preaviz.

SEMA atenționează asupra faptului că există cazuri când, ca urmare a unor disfuncționalități ale site-ului sau erori, prețul afișat pe SITE poate să nu fie cel real. În aceste cazuri, SEMA va informa clientul asupra prețului corect.

Prin acceptarea acestor termene și condiții sunteți de acord să ne numiți mandatari pentru a plații în numele dumneavoastră parcarea cu ajutorul telefonului mobil.

9. Plata serviciilor

Plata serviciilor conform acestor Termeni și Condiții se poate efectua online, cu cardul. Plata se poate realiza prin card de credit/debit. Daca plata se face online, cu cardul de credit/debit este necesar să completați un formular cu datele despre acesta. Dacă tranzacția prin card a fost reușită, următorul ecran vă oferă informațiile relevante pentru comandă. Restituirea costului serviciilor, în momentul de față nu este posibila.

10. Plata cu cardul

SEMA acceptă următoarele cardurile utilizate de catre procesatorul de plati utilizat la momentul inregistrarii cardului. Folosind ca metodă de plată card-ul bancar de credit/debit comanda dumneavoastră va fi procesata imediat. Se poate efectua plata online cu cardul personal sau al firmei, în condiții de siguranță deplină. Cardurile acceptate la plată sunt cele emise sub siglele VISA (Classic si Electron) și MASTERCARD (inclusiv Maestro, daca au cod VV2/CVC2). Pentru finalizarea corectă a tranzacției, trebuie introduse datele necesare autorizării tranzactiei. În cazul in care cardul este asociat unui cont în altă monedă decât RON, tranzacțiile se efectuează în lei, la cursul de schimb al băncii emitente pentru cardul respectiv.

SEMA nu solicită și nu stocheaza niciun fel de detalii referitoare la cardul tau decât cele necesare în mod excusiv platformei de plata online.

11. Tranzacție eșuată

SEMA nu va fi răspunzător pentru întârzierea activării serviciului datorata neîncărcarii creditului ca urmare a intervenirii unor situaţii independente de SEMA si care determina întârzierea operării plaţii făcute de dvs. in vederea activării serviciului Sema Parking.

In calitate de utilizator acceptași și înțelegeți să exonarați de orice responsabilitate în cazul în care tranzacția nu poate fi finalizată, indiferent dacă acest lucru este determinat de furnizarea de către utilizator a unor date incomplete/eronate, a fondurilor indisponibile în contul bancar asociat cardului sau din alte motive. SEMA va face tot posibilul pentru a vă notifica cu privire la eșuarea tranzacției.

12. Securitatea datelor personale

Datele cu caracter personal pe care le prelucrăm sunt: ultimele patru cifre ale cardului utilizat, numele si numarul de telefon. Sema nu colecteaza in mod direct Numele, Prenumele si numarul de telefon al persoanei care efectueaza plata dar acestea sunt necesare pentru efectuarea platii si vor fi colectate de catre Procesatorul de plati. Procesatorul de plati va furniza aceste informatii catre Sema impreuna cu ultimele 4 cifre ale cardului.

Aceste informatii vor fi utilizate doar in scopul confirmarii identitatii utilizatorului in cazul in care acesta va dori sa ceara stergerea cardului din aplicatie in cazul furtului sau instrainarii telefonului.

Dorim să informăm utilizatorii că nu prelucrăm datele financiar-bancare. Aceste date sunt prelucrate doar de către procesator în vederea transferului de fonduri. Prelucrăm doar datele necesare pentru a asigura funcționarea aplicației și pentru a asigura un serviciu cât mai simplu și eficient. Datele dumneavoastră sunt prelucrate în scopuri legitime și limitate. Acestea nu vor fi folosite în scopuri de marketing sau orice alte scopuri în afara funcționării Sema Parking. Datele trimise prin aplicație sunt securizate la cele mai înalte standarde și am luat toate măsurile de protejare a acestora, iar acestea sunt stocate pe un server cloud localizat în spațiul UE. SEMA se angajează în fața clienților săi să nu furnizeze aceste date unor terțe persoane sau companii și să le utilizeze strict pentru uzul relației de afaceri dintre client și SEMA.

SEMA se obligă să respecte drepturile dumneavoastră conferite de Legea 677/2001, iar la cererea dumneavoastră trimisa la office@semaparc.ro obliga: să rectifice, actualizeze, blocheze, șteargă sau transforme în date anonime, în mod gratuit, datele a căror prelucrare nu este conformă dispozițiilor Legii nr. 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date; să înceteze prelucrarea datelor dumneavoastră personale.

SEMA certifică faptul că va respecta drepturile conferite de Legea nr. 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, a Legii nr. 365/2002 privind comerțul electronic, precum a Ordonanței nr. 130/2000 privind protecția consumatorilor la încheierea și executarea contractelor la distanță cu modificările ulterioare. Printre aceste drepturi se numără (enumerarea neavând un caracter limitativ):

În vederea eliminării riscului ca datele dumneavoastră să intre în posesia și să fie folosite abuziv de terțe persoane:

Acces neautorizat

Utilizatorul este unic răspunzător de activitatea ce are loc în contul său şi de respectarea reglementărilor legale aplicabile. Securizarea smartphone-ului/device-ului, modul de alegere al ID-ului şi al pinului respectiv al datelor cardului bancar precum şi păstrarea acestora în condiţii de siguranţă este responsabilitatea exclusivă a Utilizatorului. Utilizatorul nu va fi exonerat de răspundere în cazul pricinuirii unor daune tapptitude apps sau unor terţe persoane prin utilizarea neautorizată a contului, inclusiv in cazul utilizarii contului de catre alte persoane şi nici nu va putea solicita returnarea creditul neautorizat.

In cazul utilizarii neautorizate a contului, sau a furtului echipamentului mobil, utilizatorul va putea suspenda contul prin transmiterea unei solicitari de suspendare serviciului suport clienţi la datele de contact de la finalul prezentului document.

14. Litigii

Orice litigiu apărut în legătură cu utilizarea acestui serviciu va fi rezolvat pe cale amiabilă. În cazul în care nu s-a reușit stingerea conflictului pe cale amiabilă, competența revine instanțelor de judecată române.

Fiind de acord cu aceste Termeni și Condiții, clientul își asumă în totalitate aceste riscuri.

Suport clienţi
SEMA PARC
Telefon: +40 21 313 20 94
E-mail: office@semaparc.ro
Bucuresti